Γνωρίζετε το θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων; Γνωρίζετε τις υποχρεώσεις σας;

 
 

Έχετε ποτέ εφαρμόσει στην επιχείρησή σας σύστημα συμμόρφωσης με τον GDPR;

 
 

Διαθέτετε Πολιτικές Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

 
 

Διαθέτετε Πολιτική Ασφάλειας για τα πληροφοριακά συστήματα;

 
 

Διαθέτετε διαδικασίες/εργαλεία που να σας βοηθούν να ελέγχετε τη νομιμότητα των επεξεργασιών που κάνετε με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγετε;

 
 

Υπήρξε ποτέ συμβάν (καταγεγραμμένο ή μη) παραβίασης δεδομένων στην επιχείρησή σας;

 
 

Έχουν υποβληθεί παράπονα προς την επιχείρησή σας από πελάτη/εργαζόμενο/συνεργάτη για τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν;

 
 

Έχετε προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας;

 
 

ΑΝ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ
Διαθέτετε πρότυπα κείμενα τήρησης και ειδοποίησης απορρήτου για εργαζόμενους;

 
 

ΑΝ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ
Διαθέτετε διαδικασίες εκπαίδευσης προσωπικού σε ζητήματα διαχείρισης ΔΠΧ;

 
 

Διαθέτετε πρότυπες συμβάσεις επεξεργασίας δεδομένων για τους εξωτερικούς συνεργάτες σας (Data Processing Agreements) όπως Λογιστή, Τεχνικό Ασφαλείας, Ιατρό εργασίας, Ειδικό πληροφορικής;

 
 

Διαθέτετε ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop);

 
 

Διαθέτετε Ψηφιακή Πολιτική Ασφάλειας;

 
 

Διαθέτετε διαδικασίες και έντυπα λήψης συγκατάθεσης από τους πελάτες;

 
 

Διαθέτετε διαδικασία ανταπόκρισης και υπόδειγμα αίτησης άσκησης δικαιωμάτων υποκειμένων;

 
 

Διαθέτετε διαδικασίες εντοπισμού, καταγραφής και αντιμετώπισης παραβίασης δεδομένων;

 
 

Συλλέγετε δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας σας (cookies, Φόρμα επικοινωνίας, άλλο τρόπο);

 
 

Διαθέτετε σελίδα στα social media;

 
 

Πραγματοποιείτε εξατομικευμένες διαφημιστικές καμπάνιες;

 
 

Διαθέτετε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στους χώρους της επιχείρησης;