Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες της DECIN. Βρίσκεστε ένα βήμα πριν τη πρώτη έρευνα για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων στην επιχείρησή σας, βάσει της οποίας, θα δημιουργήσουμε το Toolkit σας.

Διευκρινήσεις

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο από έναν ασφαλή υπολογιστή και απαντήστε όλες τις ερωτήσεις.

Η δομή και το περιεχόμενο των ερωτήσεων αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της DECIN και των συνεργατών της και προστατεύεται.

Οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν εμπιστευτικές.

Θα χρειαστείτε περίπου 10-20΄ για να ολοκληρώσετε το ερωτηματολόγιο.