Τι είναι το GrapheneOS;

Το GrapheneOS είναι ένα λειτουργικό σύστημα για συσκευές smartphone και tablet με επίκεντρο το απόρρητο και την ασφάλεια, με συμβατότητα εφαρμογών Android, το οποίο αναπτύχθηκε ως μη κερδοσκοπικό έργο ανοιχτού κώδικα. Επικεντρώνεται στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας απορρήτου και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων ουσιαστικών βελτιώσεων στο sandboxing.

Το GrapheneOS βελτιώνει το απόρρητο και την ασφάλεια του λειτουργικού συστήματος από κάτω προς τα πάνω. Αναπτύσσει τεχνολογίες για να μετριάσει ολόκληρες κατηγορίες τρωτών σημείων και να κάνει την εκμετάλλευση των πιο κοινών πηγών τρωτών σημείων σημαντικά πιο δύσκολη. Βελτιώνει την ασφάλεια τόσο του λειτουργικού συστήματος όσο και των εφαρμογών που εκτελούνται σε αυτό. Το sandbox της εφαρμογής και άλλα όρια ασφαλείας είναι ενισχυμένα. Το GrapheneOS προσπαθεί να αποφύγει να επηρεάσει την εμπειρία του χρήστη με τις δυνατότητες απορρήτου και ασφάλειας. Ιδανικά, οι λειτουργίες μπορούν να σχεδιαστούν έτσι ώστε να είναι πάντα ενεργοποιημένες χωρίς επιπτώσεις στην εμπειρία του χρήστη και χωρίς πρόσθετη πολυπλοκότητα όπως οι επιλογές διαμόρφωσης. Δεν είναι πάντα εφικτό και το GrapheneOS προσθέτει διάφορες εναλλαγές για λειτουργίες όπως η άδεια δικτύου, η άδεια αισθητήρων, οι περιορισμοί όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη (περιφερειακά USB, κάμερα, γρήγορα πλακίδια) κ.λπ. μαζί με πιο σύνθετες λειτουργίες απορρήτου και ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι χρήστες με το δικό τους UX.

Το GrapheneOS αναπτύσσει επίσης διάφορες εφαρμογές και υπηρεσίες με έμφαση στο απόρρητο και την ασφάλεια. Το Vanadium είναι μια παραλλαγή του προγράμματος περιήγησης Chromium και του WebView που έχει δημιουργηθεί ειδικά για το GrapheneOS. Το GrapheneOS περιλαμβάνει επίσης το πρόγραμμα προβολής PDF που εστιάζει στην ελάχιστη ασφάλεια, την εφαρμογή/υπηρεσία πιστοποίησης Auditor που βασίζεται σε υλικό που παρέχει τοπική και απομακρυσμένη επαλήθευση συσκευών, τη σύγχρονη εφαρμογή κάμερας με εστίαση στο απόρρητο/ασφάλεια και το κρυπτογραφημένο αντίγραφο ασφαλείας Seedvault που αναπτύχθηκε αρχικά για συμπερίληψη στο GrapheneOS.

 

Δεν υπάρχουν εφαρμογές ή υπηρεσίες Google

Το GrapheneOS δεν θα περιλαμβάνει ποτέ υπηρεσίες Google Play ή άλλη υλοποίηση υπηρεσιών Google όπως το microG. Είναι δυνατή η εγκατάσταση των Υπηρεσιών Play ως ένα σύνολο εφαρμογών πλήρους περιβάλλοντος δοκιμών χωρίς ειδικά προνόμια μέσω του στρώματος συμβατότητας του Google Play με περιβάλλον δοκιμών.