Τα στοιχεία που μας παρέχετε, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας σας, της απάντησής μας σε αυτή και για κανένα άλλο σκοπό.